Daniel Mikšík – jazykové korektury


služby

Ukázky (autentické, z korigovaných textů, z Internetu a odjinud)

Překlepy
Přestože přehledné údaje neexistují nebo nejsou dostupné, lže bezpečně konstatovat, že ...

Těchto výsledků jsme dosáhli díky třem hlavním rysům, která fungují dohromady.


Morfologie
... a veškerá jednání s bankovními institucemi jsou posuzována v kontextu s těmito „majitely“.

V prostorách chráněných od průvanu svíčky nestékají a nedýmý.


Styl
Převládá závist úspěchu nad snahou o jeho vlastní přičinění.

Vlivem výše popsaným vlivům a celkové světové ekonomické recesi dochází v obou státech k ...


Interpunkce
Během několika minut, pak získáte přehled co se děje u nás i ve světě.
Lépe: Během několika minut pak získáte přehled o tom, co se děje u nás i ve světě.

Vyberte si ty servery, které máte zájem sledovat a formulář odešlete.
Lépe: Vyberte si ty servery, které máte zájem sledovat, a formulář odešlete.

  písárna  
  ukázky  
  reference  
adresa
e-mail
  INDEX  


 


1999–2008
dm