Daniel Mikšík – jazykové korektury


služby

Služby a ceny

Základní jednotkou pro vyjádření nákladů jednotlivých prací je „normovaná strana“ (NS), tj. 1 800 znaků textu včetně mezer.
Standardní doba dodání jazykové korektury v elektronické podobě je jeden pracovní den, a to až do objemu 20 NS.
Standardní doba dodání překladu v elektronické podobě je jeden pracovní den, a to až do objemu 6 NS.


Jazyková korektura elektronického textu v textovém editoru (MS Word, OpenOffice.org)

- základní sazba 90 Kč/NS (podle rozsahu úprav)

Jazyková korektura vysázeného elektronického textu v PDF, jaz. korektura tištěného textu

- základní sazba 100 Kč/NS (podle rozsahu úprav)

Jazyková korektura webových stránek v libovolném formátu

- základní sazba 100 Kč/NS (podle rozsahu úprav)

Jazyková korektura nepůvodního (přeloženého) anglického textu nerodilým mluvčím

- základní sazba 150 Kč/NS (podle rozsahu úprav)

Příplatek za jazykovou korekturu provedenou do 24 hodin o objemu přesahujícím 20 NS

- 50 % dohodnuté ceny u textu nad 20 NS

Příplatek za jazykovou korekturu provedenou dříve než za 24 hodin

- 50 % dohodnuté ceny


Překlad z angličtiny do češtiny

- základní sazba 300 Kč/NS

Překlad z češtiny do angličtiny

- základní sazba 400 Kč/NS

Příplatek za překlad provedený do 24 hodin o objemu přesahujícím 6 NS

- 50 %


Ceník platný od 4. ledna 2007 – ke stažení [PDF].

  písárna  
  ukázky  
  reference  
adresa
e-mail
  INDEX  


 


1999–2008
dm